Fantomův dědic na Coney Islandu

9. dubna 2012 v 20:13 | BJ |  Fantomův dědic
Tak, vážení a milí!
Byl tu nápad sloučit Lottino Remember, love never dies a mého Fantomova dědice v jedno, s Lotte jsme se shodli, že by to bylo přinejmenším legrační. No a když je něco legrační, musí se to vyzkoušet! :)"Tak vy jste tu taky?" vykulil Raoul de Chagny nevěřícně oči, což mu vůbec na kráse nepřidalo. Vypadal vůbec prazvláštně - byl celý rozcuchaný, na sobě měl kdovíproč noční košili a tvářil se přinejmenším rozhozeně.

Meg Giryová a její matka jen překvapeně zamrkaly. "Vikomte, co to proboha -" vykoktala paní Giryová.

"Jsem hrabě," ohradil se automaticky Raoul, "ale to vem čert. Co tady sakra děláme?"

"Myslela jsem, že s tím pitím už přestal," pošeptala starší Giryová té mladší. Ta přejela Raoula pohledem a přikývla. De Chagny pokračoval:
"Spát jsem šel v Paříži, to vím jistě! A vzbudil jsem se tady - a nemám ani pořádné oblečení! Co se to děje?"

"Konečně jsem vás dohonila!" ozval se kdosi udýchaně za jeho zády. Raoul se otočil a ke svému překvapení uviděl Meg Giryovou v podobném úboru, jaký měl na sobě sám. Vykulil oči ještě víc a začal těkat pohledem z jedné Meg na druhou. Nově příchozí sledovala jeho pohled a -
"Můj bože, co to -" vykřikly současně obě Giryové mladší. Raoul si promnul oči a zamrkal.

"Ale já přece - já přece nepiju už od nějakého čtvrtého dílu!"

"Slečno Giryová, slečno Giryová, já měl divný sen," zakňoural Gustave, kterého právě přiváděla za ruku paní Giryová. Vytrhl se jí, se stále ještě slepenýma očima se došoural k té Meg, která byla oblečená normálně, a zabořil jí obličej do sukně.
"Ale Gustave," pípla zmatená Meg v košili, "já jsem přece tady!"

Gustave si tak jako před chvíli jeho otec promnul oči a rozhlédl se po celé společnosti. Uskočil poplašeně od Meg a obrátil se na jediného, kdo tu nebyl dvakrát:
"Papá?"

Raoul jen pokrčil rameny v nicneříkajícím gestu.
"V první řadě," obrátil se na první Meg, "kde to jsme?"

"Na Coney Islandu přece!" odpověděla její matka.

"Fajn, to jsem si myslel," usmál se spokojeně. Pak mu ale úsměv zmrzl na tváři.

"To ale nic nevysvětluje!"

"Možná je to chyba v matrixu," navrhla nesměle košilatá Meg.

"Anebo," zamával Raoul vítězně ve vzduchu ukazováčkem, ale pak zavrtěl hlavou. "Ne, ne, to by neudělala."

"Kdo neudělal? Co neuděl?" vyzvídali všichni.

"Autorka přece. Udělala chybu. Nebo prostě neví, co dál. Prostě nás přemístila zpátky na Coney."

"Ale proč jsme tu dvakrát?" namítla matka Meg v košili - také v košili.

"Nevím, jak vy," ukázala na ni druhá Giryová starší, "ale my jsme tu celou dobu!"

"Ale to mi nesedí. Proč by nás zdvojovala?" zamyslel se Raoul. "To by Barbara Jane přece neudělala!"

"Barbara Jane?" ozvala se poprvé tázavě ustrojená Meg.

"Autorka přece!" zvolala pohoršeně ta ze starších Giryových, co přišla s Gustavem. "Vy neznáte jméno vlastní autorky?"

"Nevím, jak vaše, ale naše autorka je Lotte," ohradila se její dvojnice.

"Promiňte, prosím vás," otázal se jako pravý francouzský aristokrat Raoul, "ale mohly byste být tak laskavy a uvést název svého díla?"

"Remember, love never dies, přirozeně," vytáhla se pyšně madame Giry, jak vysoko mohla, "vaše dílo?"

"Fantomův dědic," odpověděl Raoul.

"To jsem já!" zvolal vesele Gustave, celý nadšený z toho, že se konečně chytá.

"Ale to ty ještě nevíš, zlatíčko, to se pravděpodobně dozvíš až v nějakém z dalších dílů," napomenula ho jemně Meg v nočním úboru.

"Slečny Giryové, když jste dvakrát, jsem dvakrát i já?" zeptal se Gustík.

Než ale kterákoliv Meg stačila odpovědět, všimla si celá sešlost tří osob, které na ně vytřeštěně zíraly.

"Jé, hele, to jsem já!" zatleskal Gustave a běžel se uvítat s Gustavem číslo dvě.

"A já," prohlásili Raoulové a nevěřícně si měřili jeden druhého.

"Co se to tady děje?" divil se nově příchozí de Chagny starší. "Zrovna jsem tady s Gustavem a touhle osobou," ukázal na slečnu Fleck vedle sebe, která se na něj zašklebila, "hledal Ledouxe a -"

"Já jsem tady, příteli!" nechal se slyšet Henri Ledoux, přispěchal k Raoulovi v košili a potřásl mu rukou. "Ale co to máš na sobě?"

Raoul se zděšeně podíval na druhého Raoula a pak na Ledouxe, který si mezitím všiml zvláštnosti téhle společnosti.

"Raoule?" otázal se vyjeveně a zíral na Raouly. "Slečno Giryová?"

"My se známe?" zeptali se naráz Raoul v košili a Meg v košili.

"Inspektor Henri Ledoux, slečno," vysekl nemotorně pukrle Ledoux a nepřestal přitom zírat z jedné Meg na druhou.

"Ledoux, to mi tak trochu něco říká," lovila v paměti pařížská Meg.

"Buď ráda, že jen tak trochu," ušklíbla se ta americká.

"A dost!" prohlásila rázně starší Giryová, co tu byla doma. "Musíme věci přijít na kloub. Navrhuji zajít do Erikova sídla, třeba tam na něco přijdeme!"

Nápad se sešel s všeobecným souhlasem, takže se madame Giry postavila do čela výpravy a všichni ji následovali.

"Tohle je ale přiblblé místo!" bručel cestou Raoul z Paříže.

"To mi povídej," přitakal zasmušile jeho kolega, "ty tu ale aspoň netvrdneš už od toho Christinina vystoupení."

"Vážně jsi tu celou dobu?" zajímal se první Raoul. "Jak jsi to tu vydržel?"

"Pánové, nezlobte se, že ruším, ale nemohla bych jít s vámi?" ozvala se vedle nich blondýna ve zvláštním oblečení, které si doteď nevšimli.

"Vy jste z té druhé povídky?" zeptal se Raoul Pařížan a upřeně se zadíval na její tričko s nápisem TEAM RAOUL.

"To ne," usmála se, "já bych jen ráda viděla, jak tohle celé dopadne."


Když došli k cíli své cesty, zjistili, že nejsou jediní, kdo měl nápad se sem zajít podívat.

"Jakto že žiješ - vždyť jsem tě viděla umřít!" vřískala zrovna Christine a divoce přitom rozhazovala rukama.

"Nebudeš tomu věřit, ale já se chtěl zeptat na totéž," opáčil Erik.

"Eriku? - Christine?" začali se překřikovat všichni příchozí.

"Maminko!" vykulil oči pařížský Gustave.

"Pane Y!" napodobil ho americký Gustave.

"Mistře!" vyjekla slečna Fleck a pak se otočila na Christine. "Slečno Daaé, co se to tu -"

"Slečno Daaé?" povytáhl obočí oblečený Raoul, kterého už nic nepřekvapovalo. "Ty si tu tak pořád necháš říkat?"

"No a co," vřískla zase Christine, "tobě to může být jedno, stejně se chceš rozvést!"

"COŽE?" vyhrkli sborově všichni ostatní a upřeli pohled na Raouly.

"Na mě nekoukejte, já o ničem nevím!" vyhrkl ten v košili a pak ukázal na Erika. "Eriku, tohle už je moc. Proč nejste taky v košili?"

Erik jen pokrčil rameny. "Prostě jsem se večer zapomněl převléknout."

Najednou se ozvala ta divná blondýna, která celou dobu jen pobaveně sledovala dění kolem.

"Jé, Lotte, jsi to ty?"

"BJ?" zamumlala udiveně sympatická zrzka oblečená celá v růžové, která se zrovna vyloupla kdoví odkud.

"Lotte?" vyhrkla oblečená půlka společnosti.

"BJ?" ozvali se košiláči a Erik.

"Noné, vždyť to je Erik!" vyjekla Lotte a vyvalila oči. "Vždyť ty už jsi dávno mrtvý!"

"Říkala jsem ti, že není!" zasmála se BJ.

"Co prosím?" těkal Erik pohledem z jedné na druhou.

"Jak - mrtvý?" zakryla si pusu rukama Meg v košili a pak se obrátila na druhou Meg. "Neříkej, žes ho zabila!"

"Ha! Já to věděl, hned se mi zdála podezřelá!" zahulákal Ledoux, ale obě Meg ho spražily pohledem.

"Já nechtěla," pípla coneyislandská Meg, "to ona mě k tomu donutila!"

"Byla to nehoda!" ohradila se Lotte.

"To tys ho zabila?!" ječela už zase Christine a užuž se sápala po Lotte, která taktak uhýbala.

"Ale notak, přátelé!" zvolala Barbara, ale Christine se ne a ne uklidnit. "Eriku, prosím tě, vezmi si ji na starost, otočila se na svého hlavního hrdinu, aby mohla pokračovat. Erik přikývl a nakonec se mu za pomoci Raoulů povedlo Christine uklidnit.

"Přátelé," pokračovala BJ, "kliiiiid! Navrhuji, abychom šli na čerstvý vzduch a v klidu si promluvili!"

Celí zmatení se zase všichni vyhrnuli ven, kde se ta BJ postavila na lavičku, aby byla o něco vyšší.

"Přátelé," řekla znovu, "koukněte na mě. I ty, Christine, a přestaň hysterčit! Mé jméno je Barbara Jane a jak už víte, jsem autorkou Fantomova dědice."

"Fantomův dědic - to jsem já!" ozval se znovu Gustave.

"Pšššt, Gustíku," pohrozila mu Barbara prstem a pokračovala: "Tady Lotte," ukázala na zrzečku, "zase píše Remember, love never dies. Byl tu nápad udělat takový malý slučovák, prostě vás spolu seznámit, chápete? Chci se vás teď zeptat - necháme to tak? Myslím, že byste si zvykli, ne?"

"Ehm," odkašlala si Lotte a vylezla taky na lavičku, "ty, BJ, já si nemyslím, že je to dobrý nápad."

"A proč by ne. Poslouchejte mě všichni! Kdo je pro sloučení, zůstane, kde je. Jestli jste proti, roztřiďte se, jak patříte. Fantomův dědic nalevo, Remember, love never dies napravo."

Všichni se po sobě podívali - Raoul po Raoulovi, paní Giryová po madame Giry, Meg po Meg, Gustave po Gustavovi, Christine po Erikovi, chudák Henri čučel všude kolem - pak, jako by se domluvili, všichni najednou přikývli a rozdělili se na dvě skupiny.

"Achjo," povzdechla si poraženecky BJ.

"Než vás zase nadobro rozdělíme," nechala se slyšet Lotte směrem k Erikovi, "chtěla bych se ti omluvit, že jsem tě zabila."

"To je v pořádku, já to chápu."

"A co ty, nic mi neřekneš?" otočila se Christine na BJ a teď, když ji nikdo neuklidňoval, jí zase hlas poskakoval nepřirozeně vysoko.

"Hm, Christine, já ti ani nevím," zamyslela se BJ, "to si spíš vyřiď s Forsythem."


"Panenko skákavá!" ozvalo se za nimi.

"A vy jste zase kdo?" zeptal se zcela nearistokraticky jeden z Raoulů.

"Gaston Leroux, pane de Chagny," představil se překvapeně muž. "Co se to tu děje?"

"To ani nechtějte vědět, pane Leroux," odpověděla mu s povzdechem BJ. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ellanor Ellanor | Web | 9. dubna 2012 v 20:41 | Reagovat

Dlouho jsem se tady nedusila smichy :oDD... nejlepsi bylo "ja uz nepiju od ctvrteho dilu!" :))..

2 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 20:48 | Reagovat

Co myslíš, nezažaluje mě Lotte za zneužití jejího díla? :D

3 Ellanor Ellanor | Web | 9. dubna 2012 v 20:52 | Reagovat

No spis by mi vadilo, ze jsi zabila prapuvod teto myslenky. Tim myslim dat dohromady Erika a Christine - jedine se pohadaji a pak nic.. Je pravda, ze jiskreni mezi hysterkou a seslym seniorem v davu zmatenych lidi moc nejde vymyslet :o)))))...

4 Ellanor Ellanor | Web | 9. dubna 2012 v 20:59 | Reagovat

Ale muzes napsat dalsi dil FDNCI :o)..

5 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 21:02 | Reagovat

HAHAHAHAHAH! MŮJ BOŽE! TO MĚ ZABILO!!!!! MŮJ BOŽE!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D To je ta nejvtipnější věc na světě! Panebože! :D

6 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 21:06 | Reagovat

Myslím, že se nezlobí... :D

[3]: Já vím, to se trochu netento. To tak - dát je dohromady a pak nevědět, jak je dostat zpátky! :D

[4]: Jéj, jen to ne! :D

7 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 21:06 | Reagovat

....ERIKMIODPUSTIL! ERIKMIODPUSTIL!
aspoňkissscenejsimimohladopřátne? :D

8 Ellanor Ellanor | Web | 9. dubna 2012 v 21:08 | Reagovat

JO, tu chci taky!! Kdo by to mohl napsat jiny nez BJ ???!!!  :)))

9 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 21:31 | Reagovat

Další díl? Kdo říká, že ještě půjčím své postavy? :D :D :D

10 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 21:33 | Reagovat

[7]: Můjbožecoještěchcešvícnežodpuštění?

Tak třeba příště, děvčata, řeknětě si, koho byste chtěly ocumlávat a bude to. :D

[9]: Ty jsi ale lakomá! :D
Stejně další díl neplánuju :D

11 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 21:37 | Reagovat

KISS! :D

To ti stejně bylo k psaní tohohle jedno, tak co řešíme? :D :D Za ten záchvat smíchu to ale stálo. :D :D :D

12 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 21:39 | Reagovat

Tak otevři Word a nějakou tu líbačku si tam nacvakej! :D

Když to prostě muselo být, autorská práva musela jít stranou. :D

13 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 21:40 | Reagovat

To tak ještě by scházelo! :D  One step closer to Kroměříž! :D

Na tohle bych ti je mileráda dala! :D

14 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 21:55 | Reagovat

No jistě! A že se já blížím k Bohnicím a Havlbrodu, to ti žíly nedere, že? :D

15 Ellanor Ellanor | Web | 9. dubna 2012 v 21:56 | Reagovat

Probuh, opovazte se me tam taky zatahnout.. JA se s nikym cumlat NECHCI. Ja jsem doufala, ze budou mit hlavni hrdinove radost, ze se sejdou.. a ona to tak prekrouti...

16 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 21:56 | Reagovat

Ale jo. To by byla nuda, kdyby jsi tam byla jen ty...beze mě. To nezkoušej. :D

17 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 21:59 | Reagovat

Lotte, řekni Ellanor, co jsi ty myslela tou líbačkou - a popravdě! :D

Tak fajn. Koukej taky psát kraviny, ať se tam co nejrychlejc sejdem :D

18 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 22:04 | Reagovat

"Lotte se náhle a zcela bez varování vrhla na Erika. Jako klíště mu omotala ruce okolo mužných ramen a zvedla jednu nohu jako postava z amerických tentononc. Jejich rty se setkaly. Erik třeštil oči a tápal rukama, jako by se topil. Christine dostala vražedné sklony a Henri ji musel zpacifikovat."
JO! Ha! Tohle! :D :D :D It works! :D :D :D
ONE STEP CLOSEEEER TO KROMĚŘÍÍÍÍŽ! :D

19 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 22:06 | Reagovat

No prosím, co jsem říkala? :D
A ještě ke všemu mužná ramena! Proč proboha žil mimo lidi, když vypadá tak mužně? :D

20 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 22:07 | Reagovat

I kdyby měl ramena jako nevímco a tentonoc byla by mužná! JETOERIKPROBOHA! :D

21 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 22:08 | Reagovat

Tím ERIK myslíš RAMIN? :D

22 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 22:08 | Reagovat

Kuš! :D

23 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 22:11 | Reagovat

Ha! A mám tě! :D

24 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 22:12 | Reagovat

Ale kde by se v Dědici na Coney vzal Ramin? Kuš bylo jako...! Kuš, co sem pleteš Ramina! Ne kuš dostala jsi mě! :D

25 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 9. dubna 2012 v 22:14 | Reagovat

Ale prosím tě! To nezakecáš! :D

26 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 22:15 | Reagovat

Tak mi odpověz! Kde tam máš Ramina? Nikde! Erik! Erik! EEEE RRRR IIII KKK! Je tam jen Erik! :D

27 Ellanor Ellanor | Web | 9. dubna 2012 v 22:16 | Reagovat

OMG!! 8-DD....

Pokud je chlap hubeny, tak sice muze mit ramena, ale taky mu lezou zebra, takze zadna "muzna hrud", na to bacha.. :))

Ja jsem si naivne myslela, ze to bude neco jako:
"Eriku, ty zijes? Ja jsem se pro tebe tolik natrapila.
Proboha, Christine, je to jenom sen? Jsi to skutecne ty?!"
A pak takovety reci jakoze.. "zapomneli na svet kolem sebe" nebo "leskly se ji v ocich slzy, kdyz s emu vrhgla kolem krku".. a tak.. Holky, ze s vama mlati puberta? Jesteze ja jsem naprosto normalni a uplne v klidu a nad veci. Naprosto nezaujata a nenechavam se strhnout takovyma povidackama z ruzove knihovny .. :o))))...

28 Lotte Lotte | Web | 9. dubna 2012 v 22:19 | Reagovat

Se mnou musí mlátit, to jinak není normální! :D

29 Ellanor Ellanor | Web | 9. dubna 2012 v 22:26 | Reagovat

Jedna kamoska pracuje v lecebne v Kromerizi, takze neboj.. byla bys v dobrych rukou :o)...

30 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 5:18 | Reagovat

To mě těší! :D

31 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 9:52 | Reagovat

[26]: MUŽNÁ RAMENA??????? :D

[27]: Jéžiš, kušuj s takovou slaďárnou, to by nebyla žádná legrace! :D
Jo, puberta, to bude ono. Na tu není člověk nikdy starý :D

32 Ellanor Ellanor | Web | 10. dubna 2012 v 11:43 | Reagovat

Sladarnou? takze se radsi budou drzet pod krkem a uvidime, kdo ma presilu? Jestli sesly senior nebo utrapena hysterka ? :)..

33 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 15:38 | Reagovat

...-.-'

34 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 17:01 | Reagovat

[33]: Moje řeč! :D

35 Ellanor Ellanor | Web | 10. dubna 2012 v 18:10 | Reagovat

asi potrebuju preklad :o)

36 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 18:19 | Reagovat

Netřeba. Lottini smajlíci mluví sami za sebe :D

37 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 18:29 | Reagovat

Chich. :D

38 Ellanor Ellanor | Web | 10. dubna 2012 v 19:10 | Reagovat

ja uz zas nevim, co tendle znamena.. pamatuju si jasne jen tohoto: _._  ..a jeste ten apostrof..

39 Ellanor Ellanor | Web | 10. dubna 2012 v 19:11 | Reagovat

Uz vim, jak by se mohlo jmenovat pokracovani: Fantomův dědic na Islandu :o)))..

40 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 19:21 | Reagovat

To máš jak v komixech, když mají u hlavy kapičku :D

a pak třeba v Irelandu, když už jsme u toho :D Ale Island zní skvěle, Gustíkovi by se tam mohli líbit :D

41 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 20:42 | Reagovat

BOŽÍČKU! Víte co je ta nejsladší věc na světě???
Na internetu živě vysílají Raminovu autogramiádu a před chvílí mu tam přišel Gustík! :D :) :3 A Ramin "Hiii, Gustave!" :D To bylo tak sladké! :D A hned si plácli ! :D To bylo miloučké! :D

42 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 20:45 | Reagovat

Můj bože, ony se živě vysílají něčí autogramiády??? :D
Fíjo, ale tohle zní vážně roztomiloučce. Gustííík! :D

43 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 20:46 | Reagovat

A teď mu tam přišla nějaká stalkerka! Přišla, ani nepípla a Ramin už "Hi, Chloe!"
Já chci, aby si mě taky tak pamatoval! :D :D

44 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 20:52 | Reagovat

Chlapík za kamerou: "Say hi to Alex!"
Ramin: "No!"
....O.o
Ramin: "I'm kidding! Hi Alex!"

Božíííčku! :D :)

45 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 20:53 | Reagovat

To víš, to musíš být pořádně vidět, když už ho věčně špehuješ :D

46 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 20:55 | Reagovat

[44]: Noné, jak je ten člověk úchvatně vtipný! Co dál? :D

47 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 20:57 | Reagovat

Jo...špehuju z Rakůvky! :D

Pohladil nějakou ženskou z Ameriky po vlasech  jen proto, že řekla, že je velká fanynka! OMG! :D

Nějakej chlapík mu zasednul a musí se podepisovat ve stoje! :D

Vypadl zvuk! :D

Naskočil zvuk! :D

48 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 20:59 | Reagovat

No právě. To bude ono! :D

Kristova noho. To pak nevím, co by musel dělat s tebou, když ji za takové prohlášení pohladil po vlasech. :D

CHuděra, soucítím s ním! :D

Můj bože! :D

49 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 20:59 | Reagovat

Strašně dlouho si povídal s nějakou holkou a vůbec jsem jim nerozuměla! Pohladil ji po ruce! A ona si pak u něj na stolu zapomněla prázdnou igelitku! :D

50 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:01 | Reagovat

Skorem mi to připomíná dnešní němčinu. V učebnici byla začatá věta na dokončení:
Das ist meine Mutter, die ....
a já dopsala ... die Robbie Williams liebt.ˇPřes rameno mi koukla naše němčinářka a povídá: "Ta má ale zvláštní vkus!" :D

51 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:02 | Reagovat

[49]: Bacha na ni, to je propočítaný tah, určitě se pro tu igelitku vrátí! :D

Fíha, nechci nic říkat, ale on se k těm fanynkám nějak moc má. :D

52 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:02 | Reagovat

Ježiš! :D :D :D

Asi si právě s někým povídal o Bídnících. Asi. :D Rozumněla jsem Les Mis. Jenom Les Mis. :D

53 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:03 | Reagovat

[51]: Taky si začínám říkat. Má tam nekonečnou frontu, sleduju to už asi hodinu a pořád tam má megafrongu...a on si stejně se všema dlouze povídá. :D

54 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:04 | Reagovat

Ramin asi začne brzo nenávidět Německo, jak to tak vidím. :D Ha! :D

55 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:06 | Reagovat

[52]: Aspoň něco! Fíjo, to by bylo něco, být na takové autogramiádě. Asi bych nerozuměla já jemu ani on mě :D Ale nedovedu si představit, že bych prostě řekla: "Ahoj Hadley, mohl by ses mi podepsat sem? Jentak mimochodem, jsem tvá obrovská fanynka!" a on by řekl: "Noné, vážně?" a do pěti minut by absolutně netušil, že jsem tam byla :/ :D

[53]: Ojé. Lotte zas nepůjde spát. :D

56 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:06 | Reagovat

[54]: Proboha proč? :D

57 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:07 | Reagovat

Já ani nevím, jak bych řekla, že chci podpis, takže v poho. :D

Jůů, někdo mu donesl na podpis masku! :D

Nepůjdu, to bude na dlouho. :D

58 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:08 | Reagovat

[56]: Nějaká psycho fanynka ho donutila už asi po padesátý říct "Hi Germany!" a už je z toho chudák čím dál otrávenější! :D

59 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:09 | Reagovat

Háááá! To se řeknéééé! Nějaká fanynka mu teď ošmatávala záda! :D

60 Ellanor Ellanor | Web | 10. dubna 2012 v 21:09 | Reagovat

smarjapanno... %-)).. v kolik jdes spat ty, BJ? :).. mam to poslat jeste ted? do pul hodky doufam..

61 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:10 | Reagovat

[57]: No vida, tak mi došlo, že to ani já ne. Asi bych jen podstrčila to, co chci podepsat, a ukázala na to. :D (Myslíš, že by stihla přeskočit jiskra a... ne, nic, zpátky na zem, BJ! :D)

Noné, úža žůža! To těm lidem nezávidíš? :D

Bóže, chudák Lízátko :D

[58]: Kristova noho! Chudák! :D

62 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:11 | Reagovat

[59]: To to v tobě nevře? Já bych se na to nemohla dívat! :D

[60]: Do půl hoďky? To ještě spát nebudu, sem s tím :)

63 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:15 | Reagovat

Co mám dělat, když ho chci šmírovat? :D
Bože...ještě kousek a už by to byl...ass! OMG! :D Tak tahle se rozjela! :D

64 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:18 | Reagovat

Normálně si za ním zajeď a řekni, že jsi největší fanynka. Očividně to s ním dělá divy. :D
No vidíš, právě proto já Hadleyho nešmíruju, musela bych vyletět z kůže :D

65 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:19 | Reagovat

No to né! On teď nějakou holku na rozloučenou objal! A dal jí pusu na tvář! No co to jé? :D

66 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:20 | Reagovat

Lotte, klid! Vypni to, nebo to s tebou šlehne! :D

67 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:23 | Reagovat

Proč, teď objal další dvě a už jsem si zvykla! Pohoda! :D

68 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:33 | Reagovat

Vážně? Nechceš aspoň dýchat do pytlíku - pro jistotu? :D

69 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:34 | Reagovat

Ne, pohoda, teď přišel milý pán Michael a nelísá se. Chich. Pohoda. :D

70 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:38 | Reagovat

No, to nevím, kdyby se lísal, možná už by Ramin vypěnil :D

71 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:43 | Reagovat

Možná...tak či tak, už to hlásí off air. A já se těšila, že nebudu spát...no nic, no.:D

72 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:46 | Reagovat

To je pech, taky se jednou vyspat, co? :D

73 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:47 | Reagovat

Taková otrava! :D

74 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 21:50 | Reagovat

Až ti bude tolik co mně... :D

75 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 21:52 | Reagovat

Bože! Můžeš mi vysvětlit, k čemu ti ten otravný spánek jako je? Mohla by jsi dělat tolik užitečných věcí, ale to nééé, ty jdeš spát! Ježdamarja! :D

76 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 10. dubna 2012 v 22:04 | Reagovat

Co například bych mohla dělat užitečnějšího než spát? :D

77 Lotte Lotte | Web | 10. dubna 2012 v 22:15 | Reagovat

Cojávím! :D To je tvoje věc, co děláš. :D

78 BarbaraJane BarbaraJane | 11. dubna 2012 v 12:17 | Reagovat

No já právě spím, jen bych ráda věděla, co může být natolik užitečné, abych se kvůli tomu o spánek okrádala :D

79 Lotte Lotte | 11. dubna 2012 v 13:01 | Reagovat

Tak záleží, co považuješ za užitečné. :D

80 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 11. dubna 2012 v 16:40 | Reagovat

Třeba spánek :D

81 Adele Adele | Web | 21. dubna 2012 v 19:47 | Reagovat

"Já nepiju od čtvrtého dílu" je nejlepší!
Čekala jsem, že se všichni rozdělí kromě Christine a Erika, ti se mohli dát do páru a Henri mohl pozvat obě Meg na skleničku :D

82 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 21. dubna 2012 v 19:53 | Reagovat

Pohrávám si s myšlenkou napsání pokračování k téhle ujetosti, tak uvidíme, co se bude dít dál :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama